Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás honlaplátogatók részére

A Banya-Tanya Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthetően megfogalmazott legyen.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Tájékoztatóban megjelölt célból kezeli.

A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése: Banya-Tanya Alapítvány
Adatkezelő bírósági bejegyzésszáma: Pk. 60.057/2005/14
Adatkezelő adószáma: 18588639-1-10
Adatkezelő székhelye: 3336 Bátor Petőfi Sándor u.18.
Adatkezelő e-elérhetősége: banya.tanya.alapitvany@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Boros Gábor

Cookies ( Sütik)

Az adatkezelés célja:

A www.banya-tanya.hu weboldal megfelelő működésének biztosítása a látogatóinak felhasználási szokásairól, cookie-k által történő adatgyűjtés segítségével.

Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) a) pontja, mely szerint az adatkezelés jogalapja az szerinti érintett hozzájárulása
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Az érintettek köre:
A weboldalt látogató valamennyi érintett.

A kezelt adatok köre:
Egyedi azonosítószám, a látogatás időpontjai, a megtekintett oldalak adatai

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Cookie típusa

Adatkezelés célja, időtartama

Feltétlenül szükséges sütik

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú süti érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.  

Az adatkezelő weboldalain alkalmazza a Google Analytics és a Facebook, mint harmadik fél sütijeit is. 

Ezen statisztikai célú szolgáltatások használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.  

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A www.banya-tanya.hu weboldal sütiket (cookie-kat) használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak a látogatók webes keresőjén.

Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani a látogatók igényeihez.

Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A cookie-k használatával az Adatkezelő személyes adatokat nem kezel.

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.

A weboldal az alábbi sütiket használja:

Cookie megnevezése

Feladata

WordPress oldal által generált sütik

Bejelentkezési sütik, amelyek célja, hogy a felhasználó belépve maradjon az oldalon, valamint a hozzászólásokhoz használt sütik, amelyek célja, hogy a felhasználói további hozzászólásaikor automatikusan kitöltse a komment szekcióban a felhasználói adatokat.

Google Analytics sütik

Ezen sütik statisztikai céllal használatosak.

Facebook sütik

A Facebook-on történő targetálást és a konverziót mérő sütik.

A látogató beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítést kapjon ha süti érkezik a gépére. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

A sütik  kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.

Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

- kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
- bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt, a - hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatai törlését, (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 

Kapcsolatfelvétel során megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A Banya-Tanya Alapítvánnyal történő kapcsolatfelvétel a banya.tanya.alapitvany@gmail.com e-mailcímen keresztül.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) pontja, mely szerint az adatkezelés jogalapja az szerinti érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre: 

Az Adatkezelővel, e-mail útján kapcsolatot felvevő személyek

A kezelt adatok köre:

Az e-mailcím, az érintett által az üzenetben megadott egyéb személyes adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését, úgy a törlési kérelmét követően azonnal.

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Az Adatkezelő az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem von be.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a Banya-Tanya Alapítvánnyal történő kapcsolatfelvételre a a banya.tanya.alapitvany@gmail.com e-mailcímen keresztül.

Az Adatkezelő az e-mailcímet és az e-mailben megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügy elintézéséig, illetve az érintett törlési kérelméig tárolja.

az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

- kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
- bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatai törlését, (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A Banya-Tanya Alapítvány hírlevelet küld az érintetteknek a szolgáltatásairól, a tevékenységéhez kapcsolódó érdekességekről.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) pontja, mely szerint az adatkezelés jogalapja az szerinti érintett hozzájárulása

Az érintettek köre: 

A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

A kezelt adatok köre:

név, email cím, a feliratkozáskori IP cím

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

- honlap üzemeltetője a Banya-tanya alapítvány, hírlevél-küldéshez használt szoftver a Listamester
- az általuk végzett feladatok: Hírlevél formájában történő információküldés a regisztrált  felhasználók számára

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Automatizált döntéshozatal ténye: 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő a www.banya-tanya.hu oldal iránt érdeklődőkkel történő kapcsolattartás céljából hírlevelet üzemeltet, ahonnan értesülhetnek a Banya-Tanya Alapítvánnyal kapcsolatos információkról és más érdekes hírekről. 

A hírlevélre természetes személy a neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. 

Az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való ingyenes leiratkozásra, az e-mail-ben kapott hírlevél alján szereplő leiratkozási opcióra történő kattintással.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:

Nem kapja meg a Banya-Tanya Alapítvány hírleveleit.

az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

- kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
- bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatai törlését, (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 

***

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kér, úgy kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak.

Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségeire észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Amennyiben nem intézkedünk az Ön kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Telefon: +36 (1) 391-1400

Posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Maradjunk kapcsolatban!

Banya-tanya hírlevél

Újdonságok, közelgő események, csak hírlevélolvasóknak szóló írások.